hâlâ dünyalı (:

ASK   kafesine âşık bir kuş gibiyim.